БА̀ГНЕНЕ

БА̀ГНЕНЕ, мн. ‑ия ср. Диал. Отгл. същ. от багня се.

Списък на думите по буква