БА̀ГРЕНЕ

БА̀ГРЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от багря и от багря се; боядисване. Багренето представлява съвкупност от физични и химични процеси, при които текстилните материали променят своя цвят. Н. Недев и др., ХБ, 5.

Списък на думите по буква