БАГРЕНОНО̀СЕЦ

БАГРЕНОНО̀СЕЦ, мн. ‑сци, м. Истор. Епитет на член от управляващия владетелски род във Византия и средновековна България.

Списък на думите по буква