БАГРЕНОРО̀ДЕН

БАГРЕНОРО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Истор. Епитет на лице, което по рожденне принадлежи към управляващия владетелски род във Византия и средновековна България. — Царица Неда е майка на багренородния българска цар, комуто аз служа. Ст. Загорчинов, ДП, 93.

— Друга (остар. книж.) форма: багряноро̀ден.

Списък на думите по буква