БАГРЍЛЕН

БАГРЍЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до багрене, до боядисване. Според запазените исторически и археологически сведения химията е била силно развита в древния Египет, където тя е служела изключително за практичии цели.., кожарство, пивоварство, багрилна техника и пр. Хим. Х кл, 1950, 3. Багрилен процес. Багрилен цех.

2. За вещество — който оцветява, багри. Багрилните вещества придават типичната окраска на плодовете и зеленчуците и подобряват техния външен вид, П. Даскалов и др., ТК, 23. Естествените ахати са белезникави или синкави, но могат да бъдат лесно изкуствено оцветени чрез потопяване и обработване в различни багрилни разтвори. Геол. IХ кл, 99.

Списък на думите по буква