БА̀ГРЯ

БА̀ГРЯ, ‑иш, мин. св. ‑их, несв., прех. 1. Придавам цвят на текстилни и др. материали посредством боя, багрила; боядисвам, оцветявам. Везеше и багреше лен и вълна, редеше людете си и вред около себе си пръскаше радост и смях. М. Смилова, ДСВ, 140. Погледнете "болгарката" как багри престилките и торбите, вижте какво изящество и естетическа мярка проявява тя при изработването на сукманите. Н. Хайтов, ШГ, 16. Вътрешността на живото ядро изглежда еднородна. Когато багрим клетките, ядрата поемат повече багрилка, отколкото протоплазмата. Бтн. VI кл, 16. От незапомнени времена.. претопявали металите в земледелчески оръдия, в оръжия и различни предмети за украшения, готвили, прели, тъкали и багрили. Лет., 1874, 141. // За течност придавам багра, цвят (обикн. червен) на нещо; оцветявам. Из носа на чужденеца швирна кръв, зацапа мустаците и ръцете му и почна да багри бялата му риза. Елин Пелин, Съч. II, 96. Песента секна, ударена от пушечния залп.. Кръвта струеше, разливаше се на големи локви, багреше снега. В. Геновска, СГ, 537.

2. Прен. За светлина, лъчи и под. — осветявайки нещо, изменям цвета му, като му придавам цвят, обикн. червен или сроден с червения. Преваля денят и полегатите лъчи багрят гребените на вълните с топъл оранжев цеят. С. Северняк, ОНК, 81. И на тримата лицата им светнаха. А възчервеното сияние на жаравата ги багреше с кървава дрезгавина. Д. Спространов, С, 239. багря се страд. Кожите с ръждивожълт цвят се багрят в кафяви тонове за имитация на собола, а сивите — в черно за имшпация на черната лисица. Я. Басан и др., ТПК, 33.

БА̀ГРЯ СЕ несв., непрех. Придобивам, получавам някаква багра, цвят. Над затвора се издигаха "Сините камъни". . През деня те меняха цветовете си като морето: багреха се в мораво, светлосинъо, розово или пламтяха като планински пожар — високо в небето. Ем. Манов, ПЯ, 176. Есен преди листопада листата се багрят във всички нюанси на жълтия и червения цвят. Ст. Драганов, ФБР, 34.

Списък на думите по буква