БАДАНА̀

БАДАНА̀, мн. няма, ж. 1. Разтвор от вар, каолин или хума, с който се измазват стените. При сухото фреско най-често за основа служат стари, добре изсъхнали мазилки. Те трябва да бъдат подготвени чрез вода или варна бадана, сапунена вода и пр. ВН, 1961, бр. 2937, 4.

2. Мазилка с такъв разтвор.

— От араб. през тур. badana.

Списък на думите по буква