БАДАНО̀СВАНЕ

БАДАНО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Отгл. същ. от баданосвам и от баданосвам се. Баданосването на църкви със стенописи, които имат историческо значение, бе станало система, която заплашваше с пълното изчезване на много интересни стари паметници. РД, 1950, бр. 343, 2.

Списък на думите по буква