БАДЕМЛЍЯ

БАДЕМЛЍЯ, ед. неизм., мн. ‑ѝи, прил. 1. Простонар. Направен, приготвен с бадеми. Триста съм гроша разнесъл, / да ти армаган купувам, / ..: / шекери се бадемлии. Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 85. Бадемлия мастика.

2. Прен. Простонар. Който има формата на плода бадем. Очите ѝ бяха черни като две зърна череши,.., бадемлии — продълговати, с опашки. Ц. Гинчев, ГК, 20.

3. Прен. Диал. За плат — скъп, хубав (Ст. Младенов, БТР). Заспала ми назли Яна / во неделя на утрина / на постели бамбакерни, / .., / под йоргани бадемлии. Нар. пес., СбБрМ, 432.

— От тур. bademli.

Списък на думите по буква