БАДЀМОВ

БАДЀМОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до дървото бадем и до неговия плод. Слънцето,.., хвърляше вече по-дълги сенки, които едва личеха под рехавите бадемови дървета. Ст. Загорчинов, ДП, 433. Подкара коня край плета, посегна, улови бадемово клонче и си откъсна няколко цветчета. К. Петканов, ЗлЗ, кн. II, 214. Склонът беше осеян с лозя и бадемови горички. А. Гуляшки, ЗВ, 318. Бадемови ядки.

2. Който се получава от ядките на бадема. Бадемово масло. Бадемово мляко.Бадемови трици.

3. Прен. Който има форма на плода бадем; бадемовиден, бадемен. И с тъмните бадемови очи / тя гледа мълчаливо своите братя. Бл. Димитрова, Л, 306.

Списък на думите по буква