БАДЖАНА̀К

БАДЖАНА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Всеки един от съпрузите на сестри по отношение на другия; съпруг на балдъзата, свояк. Беше дошла на гости у дома балдъза ми от Силистра. Тя беше млада и хубава мома и Йордан се плени от нея, та искаше да ми стане баджанак. Сб??СЕП, 308–309. Де са я чуло, видяло,.. / две сестри — до две етърви, / два брата — два баджанака / като кметските синове. Нар. пес., СбВСт, 428.

— Тур. bacanak.

Списък на думите по буква