БАЕГЍ

БАЕГЍ1 нареч. Диал. Доста, твърде много; бая2. Кога почнале жените да му носат понада, чунки беше залежал богатиот от треската баеги време, коя жена от коя по-сладко и по-благо се мачела да напраит и да му донесит. Нар. прик., СбНУ ХIV, 104. Той бил баеги голям.

— От тур. bayaği.

БАЕГЍ

БАЕГЍ2 частица. Диал. Уж, белким. Лъгал я баеги ще я вземе. Ст. Младенов, БТР I, 98.

Списък на думите по буква