БА̀ЕНЕ

БА̀ЕНЕ ср. Отгл. същ. от бая. Баенето е използвано често в миналото като средство за лечение от неуките хора от народа.

Списък на думите по буква