БАЖДА̀Р

БАЖДА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и. Истор. През турското робство и известно време след Освобождението — служебно лице, което е събирало налога баждарина; бачия.

— От тур. baçdar.

Списък на думите по буква