БАЖДА̀РНИЦА

БАЖДА̀РНИЦА ж. Истор. През турското робство и известно време след Освобождението — място или помещение, където се плаща баждарина. — Ти срещна ли се с него?... — Намерих го,.. казах му и с Банчо уговорих да впрегне талигата и да чака накрай града при чешмата, срещу баждарницата. Т. Харманджиев, КВ, 38. Било късно, дъжд валяло,.., а няма кой да придружи момата да премине през тежките баждарници на полицията, на паспортното писалище и агенцията на параходите. З. Стоянов, ХБ, 36.

Списък на думите по буква