БАЖДА̀РСКИ

БАЖДА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от баждар. Царя я мери със баждарски кантар, / главата излязла седемдесе оки. Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 89.

Списък на думите по буква