БАЗА̀ЛЕН

БАЗА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Мед. Разположен ниско, в основата; основен. Базална артерия. Базален слой на кожата.

— От лат. basalis.

Списък на думите по буква