БАЗА̀ЛТ

БАЗА̀ЛТ м. Геол. Много разпространена плътна или дребнозърнеста скала от вулканичен произход със сивочер до черен цвят, която се използува в строителството, за пътни настилки и др. Тук-таме всред заливчето стърчеха скали от базалт, заобиколени с пяна от разбити вълни. Д. Димов, Т, 504.

— От лат. basaltes ’вид тъмен и твърд етиопски мрамор’.

Списък на думите по буква