БАЗИЛЀВС

БАЗИЛЀВС м. Истор. Василевс. Еднички ромеи не зачитаха царя на българите: че само един цар на земята имало, — бизантинският базилевс. Н. Райнов, ВДБ, 58. Нека знае, че Момчил е и севаст, и дукс, и болярин, па и цар, и базилевс в гората. Ст. Загорчинов, ДП, 83.

— Гр. βασιλεύς.

Списък на думите по буква