БАЗЍРАМ

БАЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Поставям нещо върху някаква основа, свързвам нещо с дадено изходно начало; основавам, обосновавам. Аз правя позив към благородството, към доблестта на господина Крушкова — да ни каже искрено своето убеждение; а молба на Народното Събрание — да го повярва и базира решението си на неговото изявление. Ив. Вазов, Съч. Х, 78. На какво базираш твърдението си?

БАЗЍРАМ СЕ несв., непрех. Книж. С предл. на, върху. Имам за основа, причина, за изходно начало нещо, изхождам от нещо; основавам се, обосновавам се. Естествените различия между езерата и реките се базират на първо място на скоростта на течението. Б. Русев, ЖНР, 12. Известно е, че рибарството, пчеларството, дивечовъдството и множество други отрасли от народното стопанство, за да могат правилно да се развиват, трябва да се базират върху познание из областта на зоологическата наука. Пр, 1952, кн. 5, 103. В отличие от човешките имена, които се дават по подражание и без никакво отношение към индивидуалните качества на отрочето, напротив, имената на географските дялове,.., се базират предимно еърху качествата на тези дялове. П. Делирадев, В, 75. На какво се базираш, като си убеден, че си прав?

Списък на думите по буква