БАЗИРГЯ̀Н

БАЗИРГЯ̀Н м. Остар. и диал. Базиргянин. Баснята е измислена / от Миха базиргян. Л. Каравелов, Съч. I, 109. Лежи намусено в гроблето / наш Петър Кучкин-базиргян. Хр. Ботев, Съч., 1929, 39.

— Тур. bazirgian. Други (диал.) форми: баздригя̀н, базиргѐн.

Списък на думите по буква