БАЗИРГЯ̀НСКИ

БАЗИРГЯ̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. и диал. Прил. от базиргянин; търговски. Ние възлагаме надежда на по-младите наши сили, у които умът е чист от тайните на базиргянските тефтери, у които има енергия и жажда за живот и благороден труд. Пряп., 1903, бр. 71, 3.

Списък на думите по буква