БАЗИРГЯ̀НСТВО

БАЗИРГЯ̀НСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. Занятие, работа на базиргянин; търговия. Прочул се идет Андо Базиргян, / Андо Базиргян, от базиргянство. Нар. пес., Т. Панчев, РБЯд, 12.

Списък на думите по буква