БАЗИРГЯ̀НЧЕ

БАЗИРГЯ̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар. и диал. Умал. от базиргян; млад базиргянин, млад търговец. Бойо ле, Бойо Бояно! / Дали си чула разбрала, / що йе дошло едно младо / едно младо базиргянче,.., / да продава чиста стока, / на децата чиста свила. Нар. пес., СбБрМ, 412.

— Друга (диал.) форма: баздригя̀нче, базиргѐнче.

Списък на думите по буква