БА̀ЗИС

БА̀ЗИС м. Рядко. База (във 2 и 3 знач.). Крумовото законодателство дало законна санкция на съществуващия вече процес на феодализация и едновременно с това тласнало напред неговото развитие. Феодалният базис получил своята надстройка, която го утвърждавала и разширявала. Ист. Х и ХI кл, 39.

— Гр. βKσις.

Списък на думите по буква