БА̀ЗИСЕН

БА̀ЗИСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Рядко. Който се отнася до база и до базис. Обществено явление от базисен характер. Базисно предприятие. Базисни складове.

Списък на думите по буква