БА̀ЗОВ

БА̀ЗОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до база (в 3, 4, 5, 6, 7 и 8 знач.). Още в процеса на обучението бъдещите кадри ще се свържат и запознаят с работниците от базовото предприятие,.., ще допълнят и разширят техническите си и технологически познания. НТМ, 1961, кн. 12, 7. Алпинистите се преместиха на нови базови лагери и днес от призори отново са по отвесните скали. ВН, 1960, бр. 2769, 3.

Списък на думите по буква