БАЍРЧИНКА

БАЍРЧИНКА ж. Диал. Умал. от баирчина, малък баир; баирче, баирец. Конете едвам лазеха из баирчинката, зад която трябваше да се намира селото. Елин Пелин, Съч. I, 47. Той препускаше равно, без да намалява ход по баирчинките и без да засилва по нанадолнището. М. Грубешлиева, ГР, 147. Щом наближиш край селото, а ти ще се спуснеш из баирчинката.. и ще опреш на Солаковата чешма. М. Георгиев, Избр. разк., 41. Това село лежеше на брегът на една река.. която разделяше Щенфелд на две части; но почти сичките къщя бяха разположени на десният бряг на реката, на стръмнината на една баирчинка. Ступ., 1875, бр. 9–10, 69.

Списък на думите по буква