БАЙ

БАЙ, мн. няма, м. Разг. Съкр. от байо. В съчет. с мъжко собствено или фамилно име — за интимно, свойско назоваване на по-възрастен мъж или за обръщение към него; бате, батко, бае, байко, байно, байо, байчо, банко, батьо. Водачът ми, бай Васил,.., ме прекарваше ту край кошари, ту през прелестни ливади. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 29. Отдясно е високият войник с руси увиснали мустаци, приятелят на бай Марин. Л. Стоянов, Х, 14. — Какво има, бе бай Доверчинов, какво се вълнуваш. Елин Пелин, Съч. IV, 135. — Не е тъй, бай Вълчане, — намеси се той и,.., явно беше, че едва задържаше яда си. Й. Йовков, Ж, 1945, 25. — Само слабите и порочни хора стават роби на парите сиотсече бай Хаджиставрев. Д. Спространов, С, 77.

Бай Ганьо. Разг. Пренебр. Прост, недодялан, хитър и недоверчив човек; дебелак, простак, ганьо (по името на героя от едноименното произведение на Ал. Константинов — тип на еснаф-спекулант).

Списък на думите по буква