БАЙГА̀НЬОВЩИНА

БАЙГА̀НЬОВЩИНА ж. Разг. Пренебр. 1. Само ед. Качество или съвкупност от качества на човек от типа на Бай Ганьо; дебе‑

лащина, еснафщина, простащина, ганьовщина. Челебията носи в мирогледа си, в структурата си .. — байганьовщината. Т, 1954, кн. 10, 39. Байганьовщината се развихри и в последните години на преход към пазарна икономика.

2. Байганьовска проява, постъпка; дебелащина, еснафщина, простащина. Много неща са ставали и стават у нас, но, поне досега не се е кощунствувало с имена на благородни писатели, — а ето че се почва и тая мръсна байганьовщина. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 336.

Списък на думите по буква