БАЙГЪ̀Н

БАЙГЪ̀Н нареч. Диал. В съчет.: Става ми / стане ми байгън. Разг. 1. От нещо. Прилошава ми при ядене на нещо много сладко или много мазно. Байгън ми стана от баклавата.

2. От някого или от нещо. Извънредно много ми омръзва, дотяга някой или нещо. Питам го аз как са новините, а па той вика: "Стана ми вече байгън от победи! Все победи, победи, победи." О. Василев, ЖБ, 402. Байгън ми е. Разг. Лошо ми е от нещо сладко или мазно, което съм ял.

— Тур. baygın.

Списък на думите по буква