БА̀ЙКА

БА̀ЙКА1 ж. Диал. Гладък валчест камък. У реката и на брегот покрай река има много байки. СбНУ VII, 455.

БА̀ЙКА

БА̀ЙКА2 ж. Диал. Баилка. Като прошепна трети път своята байка, баба Митра удари с яйцето коня в челото. М. Георгиев, Избр. разк., 160.

Списък на думите по буква