БА̀ЙНОВ

БА̀ЙНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. 1. Който е на байно, който се отнася до байно; батев, батков, баев, байков, байов, байчов, банков, батьов.

2. Като същ. ба̀йнов<ият> м., ба̀йнова<та> ж., ба̀йново<то> ср., ба̀йнови<те> мн. Обикн. членувано. Галено обръщение на по-голям брат към по-малък брат или сестра или на по-възрастен мъж към дете, по-млад мъж, по-млада жена. Байно Радки дума: / "Попей, Радке, попей, / попей байновата." Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 60. Овчар си агне попита: / — Агънце мило, байново, / защо ми жално проблея? Ем. Попдимитров, ПМ, 35. Стоян на Рада думаше: / "Радо льо, мила байнова, / що метеш, Радо, и плачеш?" Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХШ, 74. ● Ирон. Обръщение при изразяване на снизходително отношение или престорено уважение. — Какъв овчар си ми ти! — засегна се Джонката,.. — Трябва будуване, байнов, ако искаш пълен хамбар. Н. Нинов, ЕШО, 105. Не те бръснат, байновото, не дават кокал, ако не си завъртиш опашката! Г. Караславов, Избр. съч. II, 156.

Байнова булчица. Диал. Невестулка.

Списък на думите по буква