БА̀ЙНОВИЧКА

БА̀ЙНОВИЧКА ж. Диал. Невестулка; байновка, байнова булчица. ● Обр. Байновичка е той за тяхневестулка,.. Виждал ли си мишки, кога ги нагази невестулка?.. До Исмаилова дупка ще ги гони той тях [турците], рече старецът. Ц. Гннчев, ГК, 311.

Списък на думите по буква