БАЙОНЀТЕН

БАЙОНЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който се отнася до байонет. Байонетен връх. Байонетно острие.

2. Който се извършва по начина, по който се съединява байонет с цевта на пушката. Байонетна връзка.

3. Техн. Който се отнася до машинни части и др., които се съединяват с байонет (във 2 знач.). Байонетен болт. Байонетна лампа.

Списък на думите по буква