БА̀ЙПАС

БА̀ЙПАС м. 1. Техн. Спомагателен вeнтил за изравняване на налягането от двете страни на клапа при паропровод с високо налягане.

2. Мед. Метод в гръдната и сърдечната хирургия за осигуряване на изкуствено кръвообращение чрез специален апарат при изключване на сърцето и белия дроб от кръвната циркулация.

3. Мед. Специална тръбичка, която се поставя хирургически като обходен път за преминаване на кръвта от артерия към сърцето, за да се заобиколи увреден или запушен участък от кръвоносния съд.

— Англ. by-pass.

Списък на думите по буква