БАЙРАКТА̀РЧЕ

БАЙРАКТА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар., сега простонар. Умал. от байрактар; млад байрактар. Проговори Боне байрактарче: / — Белиградо, що се не белееш? Нар. пес., СбНУ ХLIII, 547.

— Друга (диал.) форма: байрякта̀рче.

Списък на думите по буква