БАЙРА̀ЧЕНЦЕ

БАЙРА̀ЧЕНЦЕ, мн. ‑а, ср. Простонар. Умал. от байраче; малко байраче.

— Друга (диал.) форма: байря̀ченце.

Списък на думите по буква