БАЙТ

БАЙТ м. Информ. Единица за количество информация, състояща се от осем съседни бита, третирани като единно цяло.

— Англ. byte.

Списък на думите по буква