БА̀ЙЦ

БА̀ЙЦ, ба̀йцът, ба̀йца, мн. ба̀йцове, м. Спец. 1. Химическо вещество, разтвор на сол, основа или киселина, с което се оцветяват повърхностно дървени изделия, без да се скрива структурата на дървото.

2. Химическо вещество, обикн. разредена киселина или друг разтвор, употребявано за почистване повърхността на метални изделия или за променяне на първоначалния им цвят.

— От нем. Beize.

Списък на думите по буква