БА̀ЙЦВАНЕ

БА̀ЙЦВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Отгл. същ. от байцвам и от байцвам се. Байцването в мебелното производство е процес, при който се изменя цветът на дървесината. Д. Лалев и др., НМП, 238. Към третия тип — обработване на металите с химични средства — принадлежат химичното почистване чрез разяждане с киселини и други разтвори, известно под името байцване. Тук спада и гравирането на метали с киселини и др. Н. Николов, М, 155.

Списък на думите по буква