БА̀ЙЧЕ

БА̀ЙЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от байчо (в 3 знач.). Подир седмица Славейко и Йошката избягали от клас, вързали байчето и ударили звънеца по никое време. Тонич, ГЗМ, 6.

Списък на думите по буква