БА̀КА

БА̀КА ж. 1. Голям металически съд с дръжка, употребяван за разнасяне храна на войници. През двора минаваха войници, подвикваха си един на друг, подрънкваха с бакърените баки, мъкнеха хамути и конска амуниция. П. Вежинов, ВР, 66. Три дни бай Марчо бели картофи, изтрива баките с пясък и бърка казаните с една голяма лъжица. А. Каралийчев, СР, 79. Не се мина и миг

и войникът с тържествена походка донесе една бака, напълнена с картофи. Н. Кирилов, ПД, 52. Отделиха ги от другите войници. Подадоха на всекиго по една алуминиева чиния и парче хляб. Бакарите донесоха баките и започнаха да насипват .. чай. Кл. Цачев, В, 252.

2. Количеството храна и др., което се вмества в такъв съд. Чаец искаш ли? Момчетата току-що свариха една бака на близката гара. П. Вежинов, ЗЧР, 31.

— От хол. bak през рус. бак.

Списък на думите по буква