БАКА̀Л

БАКА̀Л м. Остар. Бакалин. — От другата страна на масата, тъкмо срещу Брайкова, седеше общинският писар, а до него беше бакал Стойо. А. Страшимиров, А, 596.

— Араб. през тур. bakkal.

Списък на думите по буква