БАКА̀ЛИН

БАКА̀ЛИН, мн. бакали, м. 1. Търговец, продавач на бакалия (в 1 знач.) на дребно в бакалница. Тя отиде иа фурната за хляб, купи от ранобудния бакалин малко извара за децата, като ругаеше скъпотията и го обвиняваше в спекула. Д. Димов, Т, 265. Малограмотен и простоват, бил най-напред амбулантен търговец из селата, после обикновен бакалин на дребно,.., през последните години Славян Дойков бе забогатял твърде много. Д. Ангелов, ЖС, 24.

2. Прен. Разг. Пренебр. Ограничен и пресметлив човек.

Списък на думите по буква