БАКА̀ЛКА

БАКА̀ЛКА ж. 1. Жена бакалин. Та точно тази моя леля Кръстина взе, че отвори магазин. Не мога да си представя нищо по-несъвместимо от леля Кръстина като бакалка. В. Цонев, ЕВ, 47.

2. Съпруга на бакалин. Я са убау премъни / със най-убаа премяна, / че ще да идем, Миланке, / наште дюгени да видим, / че ще да рекат ората: / "Туй ли й новата бакалка?" Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 75.

Списък на думите по буква