БАКАЛУ̀ВАНЕ

БАКАЛУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от бакалувам.

Списък на думите по буква