БАКАЛЪ̀М

БАКАЛЪ̀М частица. Простонар. Обикн. в съчет. с частиците: ха, хайде, де — за подкана към действие; да видим. Да ти събера аз тебе, приятелю мой, ония ми ти синковци от кол, от въже,.., и да ги наредя в 2–3 кръчми по краищата, да им подложа по ведро на глава, па да им извикам: "Ха, бакалъм!" Ал. Константинов, БГ, 112. — Вие какво зяпате? Скоро печени бекаси,.., пуйки, торти, носете всичко тука! Хайде бакалъм — сега ми е паднало! ВН, 1958, бр. 2036, 4.

— Тур. bakalım.

Списък на думите по буква