БА̀КАНЕ

БА̀КАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от бакам и от бакам се; целуване, бацане1.

Списък на думите по буква