БАКА̀Р

БАКА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Дежурен войник, който разнася храната с баки и се грижи за нейното разпределение. Бакарите донесоха баките и започнаха да насипват с черпаците на всекиго по пълен гребач чай, а след това раздадоха и по парче кашкавал. Кл. Цачев, В, 252. А батарейният командир говореше на Петър сериозно, сякаш нищо не бе се случило,.., деликатно му възлагаше отговорни работи, като го изключваше от неприятните за войнците наряди — бакар, метач, дневален. В. Ченков, ПС, 97. Почти бяха забравили, че е време за вечеря. Бакарите бяха донесли чорбата. П. Вежинов, ЗЧР, 124.

Списък на думите по буква